Kebajikan Staf

A] PERUBATAN

1.  Perbelanjaan Kemudahan Perubatan (Sara Ubat)  [Muat Turun / Download]
2.  Rawatan Pesakit Luar di Klinik Panel & Pusat Kesihatan UPSI


B] PEMBIAYAAN EX-GRATIA

1. Pindaan bayaran Di bawah Skim Ex-Graxia Bencana Kerja
Bagi Anggota Perkhidmatan Awam
PP Bil. 7 Tahun 2001
 [Muat Turun / Download]
2. Skim Bayaran Pampasan (Ex-Graxia) Bagi Pegawai Kerajaan
Di Bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Pegawai
Berpencen Yang Ditimpa Kemalangan atau Kecederaan Termasok
Yang Teraniaya Anasir-anasir Jahat semasa Menjalankan Tugas Rasmi.
PP Bil. 13 Tahun 1994
 [Muat Turun / Download]


C] BANTUAN MENGURUS JENAZAH

1.  Bantuan Mengurus Jenayah dan Bayaran Pengangkutan Jenazah Bagi
 Pegawai Perkhidmatan Awam.
 PP Bil. 3 Tahun 2010
 [Muat Turun / Download]


D] BANTUAN TANBAHAN PERUBAHAN (BUKAN WARGANEGARA) RM 350.00 SEBULAN

E] PINJAMAN KOMPUTER & KENDERAAN PERUBATAN

1. Skim Pembiayaan Komputer Perkhidmatan Awam
PP Bil.4 Tahun 2002
[Muat Turun / Download]


F] KENDERAAN UNIVERSITI

1. Peruntukan Kereta Rasmi Bagi Hakim-hakim, Ketua Setiausaha
Negara dan pegawai-pegawai Perkhidmatan Awam Pindaan kepada
Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 1997.
PP Bil. 4 Tahun 2012 
 [Muat Turun / Download]


G] KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH

1. Peraturan Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih.   [Muat Turun / Download]


H] KEMUDAHAN RUMAH PENGETUA/FELO

1. Dasar dan Peraturan Perumahan Jabatan Hal Ehwal Pelajar &
Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris
 [Muat Turun / Download]


I] ELAUN PENTADBIRAN / TANGGUNGJAWAB
J] PEMBIAYAAN TIKET KAPAL TERBANG
K] PEMBELIAN JUBAH BAGI AHLI SENAT

   
 
  

VIDEO KORPORAT UPSI

[English Version]

Apa Kata Mereka?

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…